Kontakty

Jméno Funkce Telefon Email
MVDr. Bohumil Pantůček předseda ZO     

721266896

b.pantucek@seznam.cz
Tomáš Dudík

mistopředseda ZO

736537231
604964171
tomasdudik@seznam.cz
Ing. Tomáš Salnek jednatel ZO 731543690 tsal@volny.cz
Ing. István Steingart správce webu 774674936 istvan@steingart.cz