Osobnosti

Vzpomínka na Jiřího Kybice.

S hlubokou lítostí jsme vyslechli smutnou zprávu , že 21. dubna po dlouhé a těžké nemoci zemřel ve věku 83 let, dlouholetý člen ZO Českého svazu v Ořechově u Brna a znamenitý včelař přítel Jiří Kybic.    Jiří Kybic patřil k poměrně početné skupině našich členů ...

Bořivoj Sec, ředitel škol v Tikovicích a v Ořechově

Za I. republiky působil na pokračovací škole v Želešicích, od r. 1937 byl ředitelem obecné školy v Tikovicích a v letech 1949 – 1961 ředitelem místní devítileté školy. Byl hlavním iniciátorem výsadby areálu školního parku v letech 1962 – 1965. Proslul jako odborník v oboru včelařství.

František Xaver Bakeš, nadučitel, skladatel, velkostatkář

Do Ořechova se přistěhoval r. 1870 a způsobil zde jako nadučitel školy v Ořechově, sbormistr a skladatel. V době rakousko-uherské monarchie vyvíjel kulturní činnost, zakládal spolky a stal se národním buditelem té doby. V Ořechovičkách  v tzv. Panské zahradě (dnes Divadelní...

František Kyselka, zakladatel a vůdčí osobnost Včelařského spolku

V roce 1888 přišel do Ořechova František Kyselka nadučitel, který v době příchodu z Ivančic již byl včelařem. Byl nejen nezapomenutelným učitelem, ale také výborným organizátorem a kulturním činitelem. Koncem století založil v Ořechově Hospodářsko-čtenářský spolek, který se zabýval předváděním...