Vzpomínka na Jiřího Kybice.

S hlubokou lítostí jsme vyslechli smutnou zprávu , že 21. dubna po dlouhé a těžké nemoci zemřel ve věku 83 let, dlouholetý člen ZO Českého svazu v Ořechově u Brna a znamenitý včelař přítel Jiří Kybic.   

Jiří Kybic patřil k poměrně početné skupině našich členů  včelařů, brněnských občanů, kteří si v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století postavili  v blízkosti velkoměsta,  u Želešic víkendové chaty.  Motivem nebyla jen tehdejší móda chataření , ale především snaha aspoň o částečný únik z přeplněného města, od starostí všedního života,  blíže k volné přírodě.  Konec konců blízké údolí Bobravy patří dodnes k nejhezčím a v některých svých částech k nejvíce zachovalým přírodním koutům jižně od Brna.

Mnohým z nich se staly chatky více než druhým domovem,  kde zejména po odchodu do  důchodu trávili více času než v brněnském bytě a kde se věnovali různým zálibám, především zahrádkářství   a  také včelařství. V uplynulých letech včelařilo v želešickém katastru   více než 10 brňáků,  členů naší ZO. Jejich řady však bohužel již prořídly, někteří odešli z našich řad již nadobro a další se pro stáří  a nemoc museli svých milovaných včeliček vzdát.

Přítel Jiří Kybic byl vášnivým a šikovným včelařem. Byl velmi obratný a zručný ve všech oborech manuální činnosti . Sám si sestrojil a postavil úly a další včelařské  nástroje a příslušenství . V průměru choval na své zahradě 16 včelstev, které až do posledních let života  pečlivě ošetřoval a která mu přinášela radost a užitek.

Pro své osobní vlastnosti se stal přirozenou autoritou mezi včelaři a dlouhá léta vykonával funkci úsekáře pro včelaře v chatové oblasti . Dlouhá léta byl i členem výboru ZO ČSV v Ořechově. Povinnosti a úkoly vyplývající z této dobrovolné funkce plnil vždy s největší svědomitostí a také obětavostí. Nejednou přijel do Ořechova na podvečerní výborovou schůzi  na kole a to i v mrazivé zimě. Díky němu měli však včelaři v jeho úseku vždy včas k dispozici  nejen informace o všech povinnostech , které pro včelaře vyplývají z různých nařízení  ale  také včas dostávali léky a další prostředky proti varoáze a dalším onemocněním. Za svou práci byl také v roce 2011 oceněn včelařským vyznamenáním  „ Vzorný včelař“

V posledních létech ho však začaly pronásledovat zdravotní problémy,  se kterými se velmi těžce vyrovnával.  K tomu ho před několika lety postihl požár, který mu zlikvidoval nejen včelařské příslušenství ale postihl také včelstva v úlech v blízkosti hořící chaty. Přes finanční náhradu,  kterou obdržel  ze Svěpomocného fondu ČSV,  se mu už nepodařilo obnovit včelaření v původním rozsahu.

V posledních 2 letech počet včelstev postupně omezoval. Neúprosná choroba mu zabránila pokračovat v chovu.  V ošetřování včel mu pomáhal přítel Kroupa z Rajhradu a po jeho odjezdu do zahraničí , pak nejnutnější práce se včelami obětavě obstarával soused  pana Kybice náš další  brněnský člen  Bohumil Pantůček.

Přítel Kybic odešel a silně pociťujeme jak nám dnes v naší včelařské a organizační práci chybí. Nezbývá než mu posmrtně vyjádřit naše uznání  a poděkovat  za vše co pro naši včelařskou organizaci  vykonal.

 

Čest jeho památce !

 

20.6.2014             MVDr. Bohumil Pantůček , předseda ZO