Tradice - 100 let činnosti ČSV v Ořechově

Naše základní organizace v roce 2011 oslavila 100 let od založení Včelářského spolku Ořechov a okolí.

Chtěli bychom zde Vás seznámit s bohatou historii včeláření okolo Ořechova. Také bychom Vám rádi představili některé osobnosti našeho spolku, kteři vyznamně podileli nejen na činnosti spolku, ale svou obětavou práci byli i vůdči osobnosti života obci okolo Ořechova.

 

Včeláření před založení Včelařského spolku

První zmínka o včelaření v Ořechově (tj. dřívejších obcích Ořechov, Ořechovičky a Tikovice) podložená zápisem v kronice Ořechova je z roku 1901. Podle sčítání zvířectva roku 1901 bylo v obci 52 včelstev. Je ale všeobecně známo, že před uvedeným datem byla v našich obcích řada významných včelařských osobností.

V roce 1862 přišel do Ořechova stále vzpomínaný a zasloužilý farář Antonín Páral. Dalším významným včelářem byl statkář a nadučitel školy v Ořechově František Xaver Bakeš. V roce 1888 přišel do Ořechova nadučitel František Kyselka.

 

Založení Včelářského spolku v roce 1911

Impulzem k založení spolku včelařů v Ořechově jistě bylo blízké Brno, kde již několik desetiletí působil včelařský spolek vydávající časopis „Včela brněnská“. Na šíření včelařské osvěty se v našem okolí podílel i Rajhradský klášter, kde byla výuka včelařství a vybudován včelařský dům. 

V Ořechově stáli  při zrodu včelařského spolku učitel a duchovní. Nadučitel František Kyselka a kaplan ořechovské farnosti páter František Bláha. Prvně jmenovaný se stal starostou a druhý jednatelem spolku. Dalšími zakládajícími členy včelařského spolku byli

z Ořechova: Macíček František rolník, Ryšavý Antonín rolník, Vaněk Vladimír rolník, Odehnal Václav holič, Novák Metoděj dělník, Smejkal Alois rolník, Trucálek Rudolf kovář

z Ořechoviček: Kubíček Václav rolník, Hladůvka Stanislav rolník, Novák Ondřej bednář, Sec Tomáš rolník

ze Silůvek - Kulhánek Klement železničář a Novák Jan dělník.

V tomto roce chovalo 19 včelařů spolku (včetně Hajanských) 91 včelstev tj. průměrně na jednoho chovatele 4-5 včelstev.