Bořivoj Sec, ředitel škol v Tikovicích a v Ořechově

Bořivoj Sec, ředitel škol v Tikovicích a v Ořechově

Za I. republiky působil na pokračovací škole v Želešicích, od r. 1937 byl ředitelem obecné školy v Tikovicích a v letech 1949 – 1961 ředitelem místní devítileté školy. Byl hlavním iniciátorem výsadby areálu školního parku v letech 1962 – 1965. Proslul jako odborník v oboru včelařství.